Wojciechowska Marta

"Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzy­deł, ale  naj­ważniej­sze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć"

(Coco Chanel)  


8094760124_c95d67f98b_zjpg